top of page

Activitats per a primera persona 

A continuació, és detallaran algunes activitats específiques que es realitzen per a la persona amb diagnòstic de salut mental:

  • Grup musical: és un grup format per persones amb problemàtica de salut mental i busca acostar la música i“normalitzar” la salut mental ambpúblic general.Aquest taller consisteix en la creació d’un espai de trobadaper a persones amb un interès musical. L’espai de trobada es defineix com a assaigs musicals.

 

  • Informàtica: El taller es basa en aconseguir que persones amb poc coneixement informàtic siguin capaços degestionar les funcions bàsiques d'un ordinador. Està adreçat a persones amb problemàtica de salut mental, jaque, moltes vegades aquestes pateixen una escletxa digital.

 

  • Parelles Artístiques: És un projecte artístic que consisteixen la creació i la posterior exposició d’unes obresrealitzades per parelles artístiques, són obres a quatre mans realitzades per un artista amateur vinculat al’Associació El Far i per un artista professional. El rerefons del projecte és combatre l’estigma que existeix ensalut mental i afavorir la reinserció a la comunitat de les persones amb aquesta problemàtica

 

  • Art Brut: és un concurs que organitzen diferents entitats de salut mental i que s’anomena “Art Brut, El Premi Agustí de Semir & Conxa Millán”. Es tracta d’un concurs d’arts plàstiques adreçat a usuaris de serveis de salut mental de Catalunya, en el qual es realitza un dibuix de la temàtica escollida pel jurat. Després de l’entrega de la creació, es publica un llibre amb tots els dibuixos dels participants.

 

  • Grup d’Ajuda Mútua (GAM): és espai de suport i acompanyament continuat entre iguals per compartirexperiències i estratègies en salut mental. En aquest grup hi ha una facilitadora que que pateix una problemàtica de salut mental. 

bottom of page